Fredag Kl 05:28
Meny

Attraksjoner

Norsk Skogfinsk Museum

Hos Norsk Skogfinsk Museum får man oppleve livet på Finnskogen i gamle dager og bli kjent med skogfinnenes levekår, tradisjoner og kultur.... Les mer
LES MER

Våler torvdriftsmuseum

Våler torvdriftsmuseum har røtter tilbake til torvskolen som Det norske myrselskap opprettet i Våler i 1918, og viser utviklingen fra tidligere tiders ... Les mer
LES MER

Sønsterud gård

Sønsterud gård er en historisk gjestegård på Finnskogen. Her kan man feire dåp, konfirmasjoner, bryllup, åpne og lukkede selskap ute og inne, kurs eller ... Les mer
LES MER

Skjoldmøya

I vestsiden av Flisa sentrum, i parken ved krysset mellom Frøyas gate og Friggs gate, står statuen av en ung kvinne med et skjold i hånden. Statuen ble reist... Les mer
LES MER

Flisa bru

Flisa bru er ei veibru på fylkesvei 206 over Glomma ved Flisa i Åsnes kommune i Hedmark. Nåværende bru ble åpnet 5. juni 2003 og erstattet ei tidligere ... Les mer
LES MER

Slaget ved Trangen

En fredet krigsminneplass fra slaget mellom Sverige og Norge 25. april 1808. Her seiret de Oplandske Dragoner, Trondheimske infanteriregiment og Elverumske ... Les mer
LES MER

Haugsmølla

Mølla ligger på eiendommen Haug, ved Auståa. Garden Haug het Møllehaug allerede fra ca.1300, noe som kan tyde på at kvern og mølledrift kan ha eksistert ... Les mer
LES MER

Flisa stasjon

Flisa stasjon er en stasjon på Flisa i Åsnes kommune langs Solørbanen. Stasjonen var endestasjon på jernbanelinjen fra Kongsvinger til Flisa frem til dennes... Les mer
LES MER

Kirker i Solør

Solør har et rikt spekter av kulturskatter innen kirker, både av gammel historie, men også av helt ny og i moderne form. Bare i Åsnes kommune finner du ... Les mer
LES MER